Maharashtra Corona Update:दिलासाजनक! राज्यात नव्या कोरोनाबाधितांपेक्षा बरे होणारे रुग्ण सर्वाधिक, तर मृतांची संख्या ९४ वर

१३ हजार ७५८ रुग्ण कोरोनावर मात करुन घरी परतले आहे.

Maharashtra Corona Update 1 thousand 494 corona victims recorded in 24 hours
Maharashtra Corona Update : राज्यात कोरोना पुन्हा फोफावतोय, २४ तासात १ हजार ४९४ कोरोनाबाधितांची नोंद

राज्यात आज नव्या कोरोना रुग्णांपेक्षा कोरोनातून बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण सर्वाधित आहे. तसेच रग्णसंख्याही घटली आहे. त्यामुळे एकंदरीत राज्यातील कोरोना आकडेवारीचा ग्राफ खाली येत आहे. तर कोरोना मृतांची संख्याही १०० पेक्षाही कमी झाली आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात ६ हजार २७० नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर १३ हजार ७५८ रुग्ण कोरोनावर मात करुन घरी परतले आहे. तसेच ९४ कोरोनाबाधितांनी प्राण गमावले आहे.

गेल्या २४ तासांत राज्यात ६ हजार २७० नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या ५९ लाख ७९ हजार ०५१ वर पोहोचली आहे. राज्यात आज ९४ कोरोना बाधित रुग्णाांच्या मृत्यूमुळे राज्यात एकूण मृतांचा आकडा १ लाख १८ हजार ३१३ वर पोहचला आहे. तसेच गेल्या २४ तासांत १३ हजार ७५७ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून आतापर्यंत ५७ लाख ३३ हजार २१५ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.८९ टक्के एवढे झाले आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.९८ टक्के एवढा आहे.

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७२०५३१

६८४४३५

१५३०५

२२६२

१८५२९

ठाणे

५७१९३०

५४८१८८

१००३०

३१

१३६८१

पालघर

१२३०८६

११८८९६

२५७३

१३

१६०४

रायगड

१६१७९२

१५३९९६

३३९६

४३९८

रत्नागिरी

५७३१४

५०५५६

१६१३

५१४३

सिंधुदुर्ग

३७८१४

३१२८२

९२४

१६

५५९२

पुणे

१०४४७९०

१०११४७२

१६२९७

१९४

१६८२७

सातारा

१८५८६०

१७४४६१

४४३२

२५

६९४२

सांगली

१४५६६९

१३२४०३

३८०८

९४५४

१०

कोल्हापूर

१४१९६२

१२७९६८

४३९५

९५९६

११

सोलापूर

१७०९००

१६३१६६

४५०८

८५

३१४१

१२

नाशिक

३९६२५८

३८४१८४

७३२०

४७५३

१३

अहमदनगर

२६४५१९

२५५३८३

५२५७

३८७८

१४

जळगाव

१३८९७५

१३४६१८

२६०७

३३

१७१७

१५

नंदूरबार

३९००३

३७६६२

९४५

३९३

१६

धुळे

४५६१८

४४२७२

६३३

१२

७०१

१७

औरंगाबाद

१५०३७१

१४४८९४

३३७२

१४

२०९१

१८

जालना

५९४३८

५७४८४

११३२

८२१

१९

बीड

९१७७४

८६५३२

२४५८

२७७७

२०

लातूर

८९५५६

८६८००

२११८

६३२

२१

परभणी

५१४५४

४९७६५

११३८

१४

५३७

२२

हिंगोली

१८२२१

१६९७३

४४४

८०३

२३

नांदेड

९०२४६

८६६११

२६५४

९७४

२४

उस्मानाबाद

६१२३०

५८७४४

१५८०

८५

८२१

२५

अमरावती

९३६४७

९१२५५

१५१४

८७६

२६

अकोला

५८६२६

५६७२५

१२९९

५९८

२७

वाशिम

४१२२६

४०२१७

६२७

३७९

२८

बुलढाणा

८३२४९

८२२९३

६७६

२७४

२९

यवतमाळ

७५८१४

७३९२४

१७२५

१६१

३०

नागपूर

४९२१७८

४७९९२०

८३९४

७१

३७९३

३१

वर्धा

५८३७१

५६४४२

११८४

१६५

५८०

३२

भंडारा

६००२०

५८१८१

११०६

७२४

३३

गोंदिया

४०३८८

३९६४०

५५४

१८७

३४

चंद्रपूर

८७८०५

८५५६३

१५४४

६९६

३५

गडचिरोली

२९२७०

२८३१०

६३३

२८

२९९

इतर राज्ये/ देश

१४६

११८

२६

एकूण

५९७९०५१

५७३३२१५

११८३१३

३१२५

१२४३९८

राज्यात सध्या १ लाख २४ हजार ३९८ ॲक्टिव्ह रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आजपर्यंत राज्यात तपासण्यात आलेल्या ३ कोटी ९६ लाख ६९ हजार ६९३ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ५९ लाख ७९ हजार ०५१(१५.०७टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ६ लाख ७१ हजार ६८५ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४ हजार ४७२ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यात आज नोंद झालेल्या एकूण ९४ मृत्यूंपैकी ७७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १७ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वी झालेले विविध जिल्हे आणि मनपा क्षेत्रातील मृत्यू कोविड पोर्टलवर आज अद्ययावत झाल्याने त्यांचा समावेश राज्याच्या एकूण मृत्यूमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील एकूण मृत्यूची संख्या २५८ ने वाढली आहे. हे २५८ मृत्यू, पुणे-११४, नाशिक-६८, नागपूर-२२, ठाणे-१८, अहमदनगर-१३, रत्नागिरी-४, सांगली-४, रायगड-३, सातारा-३, सिंधुदुर्ग-३, कोल्हापूर-२, अकोला-१, बीड-१, धुळे-१ आणि सोलापूर-१ असे आहेत.