निरज महामुरे यांच्या घरातला इको – फ्रेंडली बाप्पा, सोलापूर

निरज शिवाजी  महामुरे, सोलापूर