मुंबईच्या राजाची महाआरती

मुंबईच्या राजाचा पाद्यपूजन सोहळा आज दिमाखात पार पडला