राज्यात आतापर्यंत २ लाख ७ हजार रुग्ण बरे; १ लाख ४५ हजार रुग्णांवर उपचार सुरु

Maharashtra Corona Update 9000 news corona positive patient and 180 deaths in 24 hours
महाराष्ट्रातील आजची कोरोना बाधित रुग्णांची आकडेवारी

राज्यात आज ९२५१ नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून २५७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण रुग्णांची संख्या ३ लाख ६६ हजार ३६८ झाली असून मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या १३ हजार ३८९ झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आज ७२२७ हजार रुग्णांना बरे झाल्यामुळे डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण बरे झालेल्यांची संख्या २ लाख ७ हजार १९४ एवढी झाली आहे. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ५६.५५ टक्के एवढे झाले आहे.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १८ लाख ३६ हजार ९२० नमुन्यांपैकी ३ लाख ६६ हजार ३६८ नमुने पॉझिटिव्ह (१९.९४ टक्के) आले आहेत. राज्यात ८ लाख ९४ हजार ५०९ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या ४४ हजार ६०३ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात आज २५७ करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.६५ टक्के एवढा आहे.

राज्यात नोंद झालेले २५७ मृत्यू हे मुंबई मनपा-५२, ठाणे-३, ठाणे मनपा-९, नवी मुंबई मनपा-९,कल्याण-डोंबिवली मनपा-१२, उल्हासनगर मनपा-५, भिवंडी निजामपूर मनपा-९, मीरा-भाईंदर मनपा-२, वसई-विरार मनपा-७, पालघर-२, रायगड-३, पनवेल मनपा-३, नाशिक-४, नाशिक मनपा-८, धुळे- १, धुळे मनपा-१, जळगाव-५, जळगाव मनपा-४, नंदूरबार-१, पुणे-१७, पुणे मनपा-४५, पिंपरी-चिंचवड मनपा-१०, सोलापूर-८, सोलापूर मनपा-४,सातारा-१, कोल्हापूर-७, सांगली-२, सांगली मिरज कुपवाड मनपा-१, सिंधुदूर्ग-१, रत्नागिरी-५, औरंगाबाद मनपा-४, जालना-३, बीड-१, नांदेड-३, नांदेड-१, नांदेड मनपा-१, अकोला-१, अमरावती मनपा-१, बुलढाणा-१,नागपूर मनपा-१, वर्धा-१ या जिल्हा आणि मनपा क्षेत्रातील तर इतर राज्य १ अशी नोंद आहे.

अ.क्र.

जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ऍक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई १०८०६० ७८८७६ ६०३६ २९४ २२८५४
ठाणे ८४८५१ ४५८७४ २२९८ ३६६७८
पालघर १३८४० ८१५१ २९८   ५३९१
रायगड १४०८९ ९३३९ २६३ ४४८५
रत्नागिरी १४८६ ८१४ ५४   ६१८
सिंधुदुर्ग ३२१ २५२   ६३
पुणे ७३००७ २५२५६ १७३८   ४६०१३
सातारा २९८७ १६२९ ९७ १२६०
सांगली १३०१ ६०९ ४५   ६४७
१० कोल्हापूर ३३२४ १०२४ ७१   २२२९
११ सोलापूर ७४२९ ३४७३ ४३५ ३५२०
१२ नाशिक १२१८४ ६८८७ ४२१   ४८७६
१३ अहमदनगर २८४४ ११८९ ४८   १६०७
१४ जळगाव ८९२५ ५९७५ ४६१   २४८९
१५ नंदूरबार ४९७ २९५ २२   १८०
१६ धुळे २३३३ १५७२ ९० ६६९
१७ औरंगाबाद ११५४९ ६३६४ ४३५   ४७५०
१८ जालना १७१८ ९०९ ६७   ७४२
१९ बीड ५२१ १८९ १५   ३१७
२० लातूर १४७६ ७०८ ७०   ६९८
२१ परभणी ४४१ १९० १७   २३४
२२ हिंगोली ५०८ ३५७   १४२
२३ नांदेड १२१२ ५४४ ५२   ६१६
२४ उस्मानाबाद ६३४ ३९८ ३३   २०३
२५ अमरावती १५८३ १०८३ ५१   ४४९
२६ अकोला २३२९ १७९३ १०४ ४३१
२७ वाशिम ४९७ २७१   २१७
२८ बुलढाणा ९५४ ३०७ २६   ६२१
२९ यवतमाळ ७१२ ४३६ २३   २५३
३० नागपूर ३३३२ १६२७ ४१ १६६३
३१ वर्धा ११४ ५१ ५९
३२ भंडारा २०७ १७०   ३५
३३ गोंदिया २३५ २१६   १६
३४ चंद्रपूर ३१३ १९७   ११६
३५ गडचिरोली २३२ १६९   ६२
  इतर राज्ये/ देश ३२३ ४५   २७८
 

एकूण

३६६३६८ २०७१९४ १३३८९ ३०४

१४५४८१