Pune Water Supply Cut : पुणे शहरात ‘या’ दिवशी पाणीपुरवठा राहणार बंद

पुणेकरांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. पुणे (Pune) शहराचा गुरूवार 2 जून रोजी पाणीपुरवठा (Water Supply Cut) बंद राहणार आहे.

Water Cuts in Mumbai

पुणेकरांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. पुणे (Pune) शहराचा गुरूवार 2 जून रोजी पाणीपुरवठा (Water Supply Cut) बंद राहणार आहे. पर्वती जलकेंद्र पंपिंग कर एस.एन.डी.टी/चार जलकेंद्र, नवीन व जुने होळकर जवेंद्र येथील विद्युत/पंपींग विषयक आणि स्थापत्य विषयक तातडीचे देखभाल (Repairing) दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहे.

पुणे शहरातील सर्व पेठा, दत्तवाडी परीसर, राजेंद्रनगर, लोकमान्य नगर, डेक्कन परिसर, शिवाजी नगर परिसर, स्वारगेट परिसर, पर्वती दर्शन, मुकुंद नगर, पर्वती गाव, सहकार नगर, सातारा रोड परीसर, पद्मावती, बिबवेवाडी, इंदिरानगर परीसर, कर्वे रोड ते एस. एन. डी. टी. परीसर, एरंडवणा, संपूर्ण कोथरूड परिसर, डहाणूकर कॉलनी, कर्वेनगर, लॉ कॉलेज रोड, सेमिनरी झोन वरील मिठानगर, शिवनेरी नगर, भाग्योदय नगर, ज्ञानेश्वर नगर, साईबाबा नगर, सव्र्व्हे नं ४२,४६ (कोंढवा खुर्द) इत्यादी परीसर, पर्वती टँकर भरणा केंद्र, पद्मावती टँकर भरणा केंद्र या विभागात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

लष्कर जलकेंद्र पंपिंग भाग

लष्कर भाग, पुणे स्टेशन परीसर, मुळा रस्ता, कोरेगाव पार्क ताडीवाला रस्ता, रेसकोर्स परीसर, वानवडी, कोंढवा, हडपसर, महंमदवाडी, काळेपडळ, मुंढवा, चंदन नगर, खराडी, सोलापूर रस्ता, गोंधळे नगर, सातववाडी इत्यादी या विभागात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

चतु:श्रृंगी / एस.एन.डी.टी/ वारजे जलकेंद्र परीसर

भुसारी कॉलनी, शास्त्रीनगर, बावधन, भुगाव रोड परिसर, सूस रोड, बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, वारजे हाय-वे परिसर, रामनगर, कर्बेरोड परिसर, एरंडवणा, कोथरुड, डेक्कन जिमखाना परिसर, जयभवानीनगर, सुतारदरा, डहाणूकर कॉलनी, परमहंसनगर, कर्वेनगर, गांधीभवन, महात्मा सोसायटी, हिंगणे होम कॉलनी, हॅपी कॉलनी, गोसावी वस्ती, कॅनॉल रोड, वारजे जकातनाका परिसर, शिवाजीनगर, भोसलेनगर, घोलेरोड, सेनापती बापट रोड, हनुमाननगर, जनवाडी, वैदुवाडी, मॉडेल कॉलनी, वडारवाडी, रेव्हेन्यु कॉलनी, पोलीस लाईन, संगमवाडी, भांडारकर रोड इत्यादी या विभागात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

नवीन व जुने होळकर जलकेंद्र पंपींग भाग

मुळा रोड, खडकी, एमईएस, हरिगंगा सोसायटी, एचई फॅक्टरी.

या दुरूस्तीच्या कामासाठी गुरूवारी पाणीपुरवठा (Water Supply) बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, शुक्रवार 3 जून रोजी सकाळी उशिरा पाणीपुरवठा होईल, पण तो कमी दाबाने होणार असल्याची माहिती मिळते या विभागात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.


हेही वाचा – UPSC 2021 Final Result : यंदाच्या युपीएससी परीक्षेत मुलींची बाजी; श्रुती शर्मा देशात पहिली