Saturday, July 2, 2022
27 C
Mumbai
संपादकीय वाणी संतांची

वाणी संतांची

गुरूच्या आज्ञेत राहणे हीच खरी सेवा

गोंदवलेकर महाराज म्हणतात की, साधनाची आटाआटी कुठपर्यंत करायची? जप, तप, नेम, याग, वगैरे आपण कशाकरिता करतो? तर देवाची...

निःस्वार्थबुद्धीने कर्तव्य करावे

एकदा जनक राजाच्या घरी एक विद्वान आला, आणि आपण आल्याची वर्दी त्याने राजाला पाठविली. ‘आता राजा आपली पूजा...

जसा भाव तशी देवाची प्राप्ती

प्रपंचात जसा पैसा लागतो त्याप्रमाणे परमार्थात भाव लागतो. प्रपंचात पैशाशिवाय चालूच शकत नाही. परमार्थही भाव असल्याशिवाय होत नाही....

सोंग घेतलेल्याला जागे करणे कठीण

आपण मनुष्यजन्माला आलो, ते भगवत्प्राप्तीकरिताच आलो. आतापर्यंत मी पुष्कळ योनी हिंडलो, भगवंताने आता मला मनुष्य योनीत आणले. ‘भगवंता,...

निर्भयता हा संतांचा पहिला गुण

मनुष्य कितीही मोठा असला, उत्तम पुराण आणि प्रवचन सांगणारा जरी असला, तरी तो जर नामात रहात नसेल किंवा...

भगवंतावर पूर्ण निष्ठा ठेवावी

भगवंत जोडत असाल तर अधर्मही करावा; भगवंत जोडणे हाच एक धर्म. अभिमानाने कोणतेही कृत्य केले तर ते भगवंताला पोहोचत नाही. दानधर्म केला, धर्मशाळा बांधल्या,...